გურჯაანის საკრებულოს ფრაქციების და კომისიების თავმჯდომარეები

2017 წელი 20 ნოემბერი


 საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისია - ალექსანდრე ბასილაშვილი ;

 იურიდიულ საკითხთა კომისია - ლევან ხაზიური;

 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია - ზურაბ ხუროშვილი;

 სოციალურ საკითხთა, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას - მაია ბეროშვილი ;

 ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია- გივი რამაზაშვილი;
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიები